Kako povećati prinos uljane repice

uljana rapica

Ključne sastavnice prinosa uljane repice su broj biljaka po jedinici površine, broj mahuna po biljci, broj sjemenki po mahuni, te masa sjemenke. Visoki prinosi postižu se dobrim upravljanjem usjevima, što uključuje uravnotežen program ishrane biljaka.

Saznajte više

Programi prihrane uljane repice hranjivima
Programi prihrane uljane repice hranjivima

Programi prihrane uljane repice

Yara za uljanu repicu nudi spektar rješenja, s krutim gnojivima i folijarnim otopinama u linijama proizvoda YaraBela i YaraMila, te folijarnim otopinama za opskrbu biljaka mikrohranjivima u liniji YaraVita.

Pronađite Yarine savjete za sve aspekte prihrane uljane repice

Kako pravilna primjena hranjiva može utjecati na vašu uljanu repicu