N-Senzor - za preciznu primjenu dušika

N-Senzor je uređaj koji mjeri sadržaj dušika u usjevima u vrijeme primjene gnojiva i na temelju rezultata određuje odgovarajuću količinu gnojiva za različita područja na parceli.

N-Senzor osigurava da se na svakom dijelu polja primijeni precizna i optimalna količina dušika. Taj uređaj postao je standard tehnologije u preciznoj poljoprivredi.

N-senzor: Daljinsko istraživanje na vašem traktoru

Precizna gnojidba prilagođena situaciji jedan je od glavnih ciljeva precizne poljoprivrede. Za primjenu varijabilne količine gnojiva potrebni su precizni i učinkoviti alati za određivanje stvarnih potreba za hranjivima. Tehnologija daljinskog istraživanja omogućuje da te informacije dobijete na brz, precizan i isplativ način. N-senzor otkriva sadržaj dušika u usjevu tako što mjeri svjetlo koje se reflektira od biljnog pokrova te pomoću tih podataka “u hodu” određuje količinu gnojiva potrebnu za pojedini dio parcele.

Prednosti korištenja N-senzora

 • Određivanje optimalne količine gnojiva za svaki dio polja
 • Povećanje potencijala prinosa na cijelom polju
 • Povećanje učinkovitosti korištenja gnojiva
 • Smanjenje količine dušika u tlu nakon žetve
 • Povećanje prinosa
 • Ujednačenija kvaliteta
 • Skraćenje trajanja i smanjenje troška žetve
 • Smanjenje rizika od štete za okoliš


Kako radi N-senzor?

N-senzor određuje potrebu za dušikom mjereći svjetlo koje se reflektira od biljnog pokrova na površini od otprilike 50 m2. Mjerenje se vrši svake sekunde, a sustav je dizajniran za rad pri uobičajenim radnim brzinama i svim širinama prohoda. Senzorska tehnologija za primjenu u poljoprivredi utemeljena je na krivulji refleksije svjetla za vegetaciju. N-senzor mjeri refleksiju svjetla u okvirima valnih pojaseva specifičnih za sadržaj klorofila u usjevima i biomasi. Na temelju tih podataka uređaj izračunava stvarnu apsorpciju dušika u usjevu te određuje optimalnu količinu dušika koju treba primijeniti. Tu informaciju šalje rasipaču ili raspršivaču, koji će u skladu s tim primijeniti gnojivo.
Cijeli taj proces odvija se trenutno, omogućujući “poljoprivredu u stvarnom vremenu”.

Razvoj N-senzora

Razvoj uređaja koordinirao je Yarin Centar za istraživanja i razvoj u Hanninghofu u Njemačkoj, a prvi N-senzor (Classic), za upotrebu u uzgoju žitarica, pojavio se na tržištu 1999. godine.
Yarin Centar za istraživanja i razvoj u međuvremenu kontinuirano nastavlja razvoj N-senzora kako bi uređaj mogao pratiti promjene u proizvodnji žitarica, kao i za korištenje na nizu drugih kultura. Od 1997. do 2010. godine obavljeno je više od 250 ispitivanja u svrhu usavršavanja performansi uređaja i dodavanja novih programa kao što su Absolute-N kalibracije za uljanu repicu.

N-senzor i N-senzor ALS – dva sustava, jedna filozofija

Godine 2006. Yara je predstavila tržištu novi N-senzor ALS (Active Light Source – aktivni izvor svjetla), koji radi na sličan način kao i klasični N-senzor, određujući potrebe usjeva za dušik na temelju mjerenja refleksija svjetla na usjevima. Oba sustava koriste iste agronomske algoritme, utemeljene na pokusnim ispitivanjima, za optimalnu preciznu gnojidbu, i oba su povezana s računalom u vozilu koje obrađuje podatke o usjevima i GPS koordinate.
Glavna razlika između dva N-senzora je što ALS senzor ima ugrađen vlastiti izvor svjetla. N-senzor ALS za mjerenje ne koristi dnevno svjetlo nego kontinuirano emitira prema usjevima svoj izvor svjetlosti – ksenonska svjetla – i očitava refleksiju. Zahvaljujući tome N-senzor ALS može se koristiti neovisno od ambijentalnih svjetlosnih uvjeta, čak i noću.

Postignuća

 • Prinos žitarica povećao se za 3,5% na mjestima gdje su primijenjene jednake količine gnojiva
 • Prinos uljane repice povećao se za 3,9% zahvaljujući korištenju kalibracije Absolute-N
 • Na poljoprivrednim imanjima koja koriste N-senzor ostvarena je ušteda dušika do 14%
 • Učinkovitije korištenje dušika smanjilo je ugljični otisak za 10-30%
 • Učinkovitost kombajniranja povećala za 12-20% zahvaljujući smanjenom polijeganju, manjim gubicima i povećanoj brzini protoka
 • Ostvarena je veća konzistencija razine proteina u žitaricama – prosječno 0,2-0,5% iznad ciljane vrijednosti
 • Smanjenje polijeganja od 80% u odnosu na usjeve na kojima se dušik primjenjivao na konvencionalan način