N-tester – za mjerenje količine dušika u listovima

Yarin N-tester je prijenosni instrument koji brzo procjenjuje stanje ishranjenosti nekog usjeva dušikom putem izravnog mjerenja na polju.

Na temelju procijenjenog stanja N-tester izrađuje brze i precizne preporuke, prilagođene konkretnom polju, za efikasnu primjenu gnojiva tijekom sezone rasta, čime se povećava profitabilnost, a utjecaj na okoliš svodi na minimalnu razinu.

Pitajte svoje biljke!

Stanje ishranjenosti biljaka određuje vrijeme primjene i količinu gnojiva. S N-testerom se, izravnim mjerenjem na polju, lako, sigurno i brzo mogu odrediti potrebe biljaka za dušikom. Potreba za dušičnim gnojivima nije uvijek jednaka i može varirati od godine do godine i od polja do polja.

Segmentiranjem gnojidbe dušikom u više primjena moguće je optimizirati količinu primjene dušika prema stvarnim potrebama biljaka na svakom polju, svake godine.

Analiza napravljena s N-testerom dat će vrijedne informacije o aktualnom statusu ishranjenosti biljaka. Kod žitarica, nakon mjerenja N-testerom moguće je izračunati optimalnu količinu N-gnojiva za primjenu u fazi klasanja.

Na kojim se kulturama može koristiti N-tester?

N-tester se može koristiti na ozimim žitaricama – ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj tritikali i ozimoj raži – kao i na drugim kulturama. Može se koristiti za određivanje ishranjenosti biljaka dušikom, a na temelju toga se mogu izračunati ciljane preporuke za primjenu dušika.

U teoriji, N-tester se može koristiti za mjerenje sadržaja klorofila na svakoj biljci; međutim, korisnik treba sam napraviti kalibracije, a dobivene preporuke prvo se trebaju potvrditi putem lokalnih ispitivanja.

Korištenje N-testera povećava profitabilnost

Proveli smo niz poljskih ispitivanja kako bi se procijenila prednost korištenja N-testera za precizne primjene dušika. Primjena točne količine dušika kod žitarica može značajno povećati prinose i kvalitetu zrna. Postizanje sadržaja proteina zrna prema specifikaciji kupca može značajno utjecati na profitabilnost uroda. Ispitivanja su dokazala da se korištenjem N-testera mogu postići značajna povećanja sadržaja proteina zrna.

Kako radi N-tester?

N-tester mjeri koncentraciju klorofila u listu, budući da ta vrijednost ovisi o ishranjenosti biljaka dušikom. Točka mjerenja treba biti u sredini plojke najmlađeg potpuno formiranog lista. Trideset mjerenja diljem površine polja, u rasporedu u obliku slova “W”, rezultirat će prosječnom vrijednošću na temelju koje se može izračunati potreba usjeva za dušikom. Dobivanje preporuke za gnojidbu moguće je samo ako nijedno drugo hranjivo ne ograničava rast usjeva.

Rezultati mjerenja N-testerom ovise o kulturi i fazi rasta. Zbog toga je N-tester potrebno odgovarajuće kalibrirati. Razvili smo kalibracije za ozimu pšenicu i ozimi ječam. Obratite se vašem Yara agronomskom stručnjaku za pomoć u kalibriranju i preporuke za gnojidbu utemeljene na mjerenjima N-testerom.

Na koji način mogu koristiti N-tester ?

N-Tester se može koristiti na dva glavna načina:

Kao alat za kontrolu usjeva

Redovnim mjerenjem tijekom sezone, na tjednoj ili dvotjednoj bazi, N-tester može biti vrijedan alat za kontrolu usjeva, u smislu praćenja relativnih promjena količine dušika u usjevima. Rezultati se iskazuju troznamenkastim brojevima.

U načelu, ako je kod žitarica izmjerena vrijednost veća od 700, usjevi imaju dovoljno dušika, dok vrijednost manja od 650 ukazuje na manjak tog hranjiva. U slučaju vrijednosti između 650 i 700, odluku treba donijeti na temelju novijih primjena dušika, prethodnog organskog gnojiva/mulja, aktualne vremenske situacije i uvjeta rasta, kao i prema tome je li se očitana troznamenkasta vrijednost povećala ili smanjila u odnosu na prethodno očitovanje.

S N-testerom se promjene u sadržaju dušika u listu mogu otkriti mnogo prije nego što postanu vidljive golim okom. Zbog toga može biti vrlo koristan i pomoći vam da odredite kada treba primijeniti gnojivo.

Ako N-tester koristite na ovaj način, nije potrebno izabrati kulturu ili sortu – uređaj očitava relativne vrijednosti na svakom zelenom listu, a vi na temelju tog podatka možete donijeti poslovnu odluku.

Kao alat za preporuke količine dušika

N-tester se može koristiti na ozimoj pšenici i ozimom ječmu kako bi izračunao precizne preporuke količina dušika za primjenu u fazama rasta od 37 do 51. Tako možete precizno odrediti ukupnu primjenu za optimalan prinos. Napominjemo da će, ako uzgajate pšenicu za mljevenje, biti potrebne dodatne količine N radi proteina.