Programi prihrane žitarica hranjivima
Programi prihrane žitarica hranjivima

Programi prihrane žitarica hranjivima

Yara za pšenicu nudi spektar rješenja, s krutim gnojivima i folijarnim otopinama u linijama proizvoda YaraBela i YaraMila, te folijarnim otopinama za opskrbu biljaka mikrohranjivima u liniji YaraVita.

Pronađite Yarine savjete za sve aspekte prihrane pšenice

Pronađite Yarine savjete za sve aspekte prihrane pšenice

Kako prihrana povećava kvalitetu pšenice

Kako prihrana povećava kvalitetu pšenice

Prihrana može imati velik utjecaj na kvalitetu požetog zrna, pa je potrebno dobro planirati primjenu gnojiva kako bi se iz uroda izvukao maksimum, a za tu svrhu često treba kombinirati gnojiva.

Kako povećati specifičnu težinu zrna pšenice

Kako povećati specifičnu težinu zrna pšenice

Specifična težina zrna mjeri se u kilogramima po hektolitru, kao indikator gustoće zrna.