CheckIT – za dijagnozu nedostatka hranjiva u biljkama

Yara CheckIT je aplikacija za pametne telefone s opsežnim arhivom fotografija nedostatka hranjiva za širok spektar poljoprivrednih kultura, koja pomaže uzgajivaču da brzo i jednostavno identificira nedostatak pojedinog hranjiva u svojim biljkama.

Jednostavna identifikacija nedostatka hranjiva

U aplikaciji CheckIT možete pretraživati arhiv fotografija nedostatka hranjiva prema simptomima, poziciji simptoma na biljkama ili pretpostavljenom uzroku simptoma, te na temelju rezultata pretrage identificirati mogući nedostatak hranjiva u vašim biljkama. Nakon što ste prepoznali uzroke nedostatka, CheckIT daje dodatne informacije o utjecaju tog nedostatka na biljke, vrstama tla koje su podložne takvom nedostatku te čimbenicima koji mogu dodatno pogoršati stanje. CheckIT također preporučuje proizvod koji bi trebalo koristiti za otklanjanje utvrđenog nedostatka, kao i proizvode za preventivni tretman za sljedeću sezonu.

Sadržaj aplikacije – kulture i odgovarajuće preporuke gnojiva - prilagođen je za Hrvatsku. CheckIT bi trebao dobro funkcionirati na seoskim lokacijama sa slabim signalom, no ako uopće nema signala preporuke će biti ograničene. CheckIT vam omogućuje da na svome polju vrlo brzo identificirate nedostatke hranjiva u biljkama te odmah daje savjete i preporuke kako otkloniti nedostatke te na taj način poboljšati kvalitetu i količinu prinosa.

Za konačnu potvrdu nedostatka nekog hranjiva uvijek preporučujemo izradu laboratorijske analize lisnog tkiva. To je posebno važno zbog česte pojave nedostatka više od jednog hranjiva, a u takvim situacijama simptomi mogu biti nedovoljno jasni; ne treba zaboraviti ni mogućnost skrivenog nedostatka, kada bez ikakvih vidljivih simptoma može doći do pada količine ili kvalitete prinosa.

Na mobilnom uređaju preuzmite aplikaciju koristeći donji link

Get CheckIT on the App Store Get CheckIT on Google play